Προβολή και λήψη εγγράφων παραγγελίας

Για να κατεβάσετε το τιμολόγιο, πρέπει να αναζητήσετε την παραγγελία σας με τον αριθμό τηλεφώνου μετά τον οποίο έγινε η παραγγελία. Ευχαριστώ!Δεν έχετε συναλλαγές!