Οροι και Προϋποθέσεις

S.C ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ S.R.L. είναι μια ρουμανική εταιρεία, με έδρα το Dolj, Sat. Bucovat, Com. Bucovat, όχι. 903, έχοντας τον κωδικό φορολογικής εγγραφής, εγγεγραμμένο στο Γραφείο Εμπορικού Μητρώου με αρ. .


I. Η πρόσβαση στον ιστότοπο drinuniforma.gr από εσάς υπόκειται στους Όρους και Προϋποθέσεις και συνεπάγεται την αποδοχή τους, που αποτελεί συμφωνία μεταξύ των μερών.Η παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων αποτελεί έγκλημα. S.C ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ S.R.L. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει νομική αποζημίωση για όσους έχουν παραβιάσει αυτούς τους κανόνες.

II. Πνευματική ιδιοκτησία


Το περιεχόμενο (εικόνες, κείμενα, γραφικά ιστού, σενάρια και άλλα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτόν τον ιστότοπο) δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, τροποποιηθεί, μεταφερθεί, δημοσιευτεί, προβληθεί, μεταδοθεί ή εγγραφεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. Πρόκειται για ιδιοκτησία της S.C DOCTOR IN UNIFORM S.R.L. και των προμηθευτών του και προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Χρήση χωρίς τη συγκατάθεση του S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. οποιοδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω τιμωρείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


III. Προσωπικές πληροφορίες


Οι χρήστες πρέπει να εισάγουν αληθή, ακριβή και πλήρη δεδομένα σχετικά με αυτούς. Σε περίπτωση παροχής πληροφοριών που δεν είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα, ανακριβείς ή ελλιπείς, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας. S.C ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ S.R.L. θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που έχουν καταχωρίσει στη φόρμα παραγγελίας για δικό τους συμφέρον. Αυτά τα δεδομένα δεν θα δημοσιοποιηθούν. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τις πληροφορίες που έχουν καταχωρίσει κατά την υποβολή της παραγγελίας. Εάν όμως διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα που εισάγονται δεν είναι σύμφωνα με την πραγματικότητα, είναι ανακριβή ή ελλιπή, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας.


Ανεβάζοντας, δημοσιεύοντας ή μεταδίδοντας πληροφορίες μέσω ή στον ιστότοπό μας, οι χρήστες συναινούν στην S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. το δικαίωμα χρήσης ή διανομής αυτών των πληροφοριών.


Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που προκύπτουν από την πρόσβαση στον λογαριασμό και τη χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης.


S.C ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ S.R.L. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για σφάλματα που προκαλούνται από αμέλεια του χρήστη σχετικά με την ασφάλεια και το απόρρητο του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής του.

IV. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων


Τα δεδομένα πελατών μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. για επιβεβαίωση παραγγελίας, ενημέρωση μέσω email ή άλλου μέσου επικοινωνίας σχετικά με επόμενες ενέργειες κ.λπ.


Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μπορούν να διαβιβαστούν στις νομικές αρχές για σκοπούς επαλήθευσης εμπορικών συναλλαγών ή για τη διενέργεια οποιωνδήποτε επαληθεύσεων που δικαιολογούνται από το νόμο.


Τα δεδομένα που παρέχονται από τους πελάτες είναι αυστηρά εμπιστευτικά. S.C ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ S.R.L. δεσμεύεται να μην παρέχει αυτά τα δεδομένα σε τρίτους ή εταιρείες και να τα χρησιμοποιεί αυστηρά για τη χρήση της επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ του πελάτη και της S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L.


Στην πλευρά ασφαλείας S.C UNIFORM DOCTOR S.R.L. έχει επίσης εφαρμόσει σύστημα ασφαλείας SSL, προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των μεταδιδόμενων δεδομένων και να αποδείξει την αυθεντικότητα του ιστότοπου drinuniforma.ro.


S.C ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ S.R.L. δεσμεύεται να σέβεται τα δικαιώματα των χρηστών που απονέμονται με το νόμο 677/2001 που συμπληρώθηκε με το νόμο αρ. 506/2004.


S.C ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ S.R.L. πιστοποιεί ότι θα σέβεται τα δικαιώματα που παρέχονται από:


-Νόμος 677/2001 για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία τους.


-Νόμος 365/2002 με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 121/2006 για το ηλεκτρονικό εμπόριο.


- Το υπ' αριθμ. 130/2000 διάταγμα συμπληρωμένο με το νόμο αρ.51 της 21ης ​​Ιανουαρίου 2003 για το νομικό καθεστώς των εξ αποστάσεως συμβάσεων.

V. Το site drinuniforma.gr


Ο ιστότοπος drinuniforma.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που διατίθεται στους πελάτες από την S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L.


VI. Τιμή


Οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά. Η αξία του τιμολογίου θα είναι αυτή από τη στιγμή της επιβεβαίωσής του από έναν από τους χειριστές μας.


ΕΡΧΕΣΑΙ. Τον περιορισμό της ευθύνης


Το drinuniforma.gr δεν αναλαμβάνει ευθύνη για πιθανές ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο.


Το drinuniforma.gr δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία εξωτερικών πηγών περιεχομένου στις οποίες γίνονται παραπομπές, μη συμμετέχοντας σε καμία περίπτωση στη διαχείρισή τους.


Το drinuniforma.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση μέσω αυτού του ιστότοπου σε εκείνους τους τομείς του Διαδικτύου που ενδέχεται να έχουν παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο.


ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ S.R.L. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη εάν:


-οι πληροφορίες δεν θα ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις σας.


- Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο από χρήστες για αόριστο χρονικό διάστημα.


-η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλων υλικών που αγοράσατε ή αποκτήσατε μέσω του ιστότοπου, δεν θα ικανοποιήσει τις επιθυμίες σας.


S.C ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ S.R.L. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια παραγγελία εάν η τιμή του προϊόντος ή ορισμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος έχουν εισαχθεί λανθασμένα στη βάση δεδομένων, ή εμφανίζονται λανθασμένα, η παράδοση δεν έχει γίνει ακόμη.


Όλες οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.


 VIII. Ενημέρωση περιεχομένου


S.C ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ S.R.L. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ενημερώσει το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

IX.Litigii


Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει από τη χρήση αυτού του ιστότοπου θα διευθετηθεί φιλικά.


Εάν η σύγκρουση δεν έχει διευθετηθεί φιλικά, τα ρουμανικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία.


Ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και αποδεχτεί αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις Η χρήση του ιστότοπου από τον πελάτη συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.


 Πολιτική απορρήτου - drinuniforma.gr


Η πρόσβασή σας σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου και συνεπάγεται την αποδοχή της, αντιπροσωπεύοντας μια συμφωνία μεταξύ των μερών.


S.C ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ S.R.L. δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες του ιστότοπου μόνο για σκοπούς σύναψης συμβατικής σχέσης μαζί τους και για τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και την ύπαρξη νέων προσφορών, προωθητικών ενεργειών ή καταχωρίσεων προϊόντων.


Το drinuniforma.ro δεν προωθεί τα SPAM και δεν παρέχει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε τρίτους.


Το drinuniforma.ro θα σέβεται τα δικαιώματα που παρέχει ο νόμος 677/2001 που συμπληρώθηκε με τον νόμο 506/2004 σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων.


Το drinuniforma.ro χρησιμοποιεί τις διευθύνσεις IP των χρηστών μόνο για στατιστικά στοιχεία εσωτερικής χρήσης, προβολή εξατομικευμένων πληροφοριών και για αυξημένη ασφάλεια του ιστότοπου.


Το drinuniforma.ro διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει και να ενημερώσει το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


Η εμπιστευτικότητα των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω του ιστότοπου drinuniforma.ro διασφαλίζεται από πιστοποιητικό SSL.


Στοιχεία χειριστή:


S.C ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ S.R.L. με την έδρα της στο χωριό Bucovat, στην κοινότητα Bucovat, στην κομητεία Dolj, είναι υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπόκειται στις ισχύουσες νομικές διατάξεις, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.


Κατηγορίες δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία:


Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς κατά τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη και κατά την υποβολή παραγγελίας σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη σύναψη της σύμβασής σας και για την επεξεργασία της παραγγελίας.


Τα επεξεργασμένα δεδομένα είναι: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση παράδοσης, e-mail και τηλέφωνο και ελλείψει παροχής τους, S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. δεν μπορεί να πουλήσει και να παραδώσει προϊόντα που έχετε παραγγείλει.

Βάση επεξεργασίας


Βάση για την επεξεργασία και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση και η εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης που αναλαμβάνει η S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. σε εσένα. Για σκοπούς μάρκετινγκ, τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά βάσει συγκατάθεσης και η τελευταία μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή.


Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν από την S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. για τη δημιουργία προφίλ, αλλά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών επαναστόχευσης / επαναληπτικού μάρκετινγκ από τον πληρεξούσιό μας και οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται υπό αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας.


Αποδέκτες δεδομένων


Οι αποδέκτες των δεδομένων σας είναι: drinuniforma.ro imputernicitii, S.C DOCTOR IN UNIFORM S.R.L. (όπως - εταιρείες express courier με τις οποίες έχουμε συνάψει συμφωνίες συνεργασίας και εμπιστευτικότητας), πρακτορεία παραλαβής παραγγελιών, καθώς και άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε.


Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους μας επεξεργάζεται τα δεδομένα με απόλυτη εχεμύθεια και με τη διαβεβαίωση ότι αυτά τα δεδομένα διατηρούνται ασφαλή και ότι η παροχή αυτών των προσωπικών πληροφοριών είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Οι πάροχοι μάρκετινγκ, τηλεμάρκετινγκ ή άλλων παρόμοιων υπηρεσιών επικοινωνούν μόνο με τη διεύθυνση email ή τα cookies σας.


Δεσμεύσεις S.C DOCTOR IN UNIFORM S.R.L .:


Δεσμευόμαστε να μην μεταφέρετε δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο για επεξεργασία παραγγελιών. Η εμπιστευτικότητα των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω του ιστότοπου drinuniforma.ro διασφαλίζεται από πιστοποιητικό SSL. Το Drinuniforma.ro χρησιμοποιεί τις διευθύνσεις IP των χρηστών μόνο για στατιστικά εσωτερικής χρήσης, προβολή εξατομικευμένων πληροφοριών και για αυξημένη ασφάλεια του ιστότοπου.


Ωστόσο, τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφερθούν ή να αποκαλυφθούν σε περίπτωση που μας ζητηθεί ρητά από τα όργανα ποινικής έρευνας, τα δικαστήρια ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο.

Τα δικαιώματα του φυσικού προσώπου σε σχέση με τα δεδομένα του:


- Πρόσβαση στα δεδομένα σας.


-διόρθωση των δεδομένων σας.


-Διαγραφή των δεδομένων σας


-περιορισμός της επεξεργασίας·


-το δικαίωμα αντίρρησης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας·


-το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων·


- το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι τη στιγμή της ανάκλησής της·


-το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε ατομική απόφαση.